מהי פוליסת ביטוח "על בסיס תביעה"? / מאת עו"ד ג'ון גבע

מהי פוליסת ביטוח "על בסיס תביעה"? / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש כי ביטוח אחריות מקצועית הוא ביטוח רשות - מוצר הנרכש על ידי בעל מקצוע על מנת שתהא לו הגנה אם יבוא היום והוא יזדקק לה. במקרה הנדון, הנתבע רכש מוצר שאינו מכסה את חבותו כלפי התובעת ולכן האמפטיה והרצון לעזור לתובעת אינם יכולים להביא לתוצאה של הקמת פוליסת ביטוח יש מאין

רוצים להמשיך לקרוא?