מה משמעותו של סקר תכשיטים לעומת הערכה מוסכמת? / מאת ג'ון גבע

מה משמעותו של סקר תכשיטים לעומת הערכה מוסכמת? / מאת ג'ון גבע

בית המשפט פסק כי הפרשנות להוראות הפוליסה, כפי שנקבעה על ידי הנתבעת מהווה התנהגות בחוסר תום לב. מצד אחד, הסכימה הנתבעת להרחיב את הכיסוי הביטוחי לסך של 50 אלף שקל, אך מן הצד השני, הנתבעת לא נתנה להרחבה זו כל משמעות או תוקף

רוצים להמשיך לקרוא?