מי אחראי לנפילתו של פועל? הקבלן או מזמין העבודה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

מי אחראי לנפילתו של פועל? הקבלן או מזמין העבודה? / מאת עו"ד ג'ון גבע

על פי בית המשפט, מזמין סביר המגיע למקום העבודה, יכול וצריך לוודא כי נשמרות הוראות הבטיחות וכי ננקטים אמצעי בטיחות להבטחת שלומם של העובדים באתר

רוצים להמשיך לקרוא?