מי צריך להוכיח מרמה בתביעת תגמולים או כי מקרה הביטוח אירע בכוונת זדון?

מי צריך להוכיח מרמה בתביעת תגמולים או כי מקרה הביטוח אירע בכוונת זדון?

בית המשפט קבע שטענות ההגנה של שירביט לא פורטו כדבעי: "גם עם תום המשפט ושמיעת סיכומי הצדדים, לא היה ברור מהו קו ההגנה של שירביט"

רוצים להמשיך לקרוא?