משהופרה ערובת ביטוח – פוקעת הפוליסה / עו"ד ג'ון גבע

משהופרה ערובת ביטוח – פוקעת הפוליסה / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע כממצא עובדתי, כי היאכטה הייתה בלתי כשירה לשיט ואף בלתי כשירה לעמוד בנמל בשל הפגיעה בשלמות המעטפת. נוכח קביעה עובדתית זו, התובע הפר את תנאי ערובות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה