משמעויות חידוש פוליסה והסתרת מידע מחברת הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

משמעויות חידוש פוליסה והסתרת מידע מחברת הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש כי הצדדים רשאים להתנות על ההוראה הקבועה בחוק, ולתת לחוזה תוקף רטרואקטיבי, עם זאת, הדבר מותנה באי ידיעת הצדדים על אודות התרחשות מקרה הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?