מתי ניתן לסטות  מחוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט / מאת עו"ד ג'ון גבע

מתי ניתן לסטות מחוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין כי עמדת המומחה מטעם בית המשפט עוררה שאלות רבות ולכן החליט לסטות ממנה

רוצים להמשיך לקרוא?