מתי פגיעה עקב עלייה או ירידה מרכב ייחשבו כתאונת דרכים?  / מאת ג'ון גבע

מתי פגיעה עקב עלייה או ירידה מרכב ייחשבו כתאונת דרכים? / מאת ג'ון גבע

בית המשפט העליון הזכיר פסיקה לפיה יש להשתמש במבחן התחבורתי, כלומר לבדוק האם השימוש הנדון כרוך בסיכון תעבורתי וזאת כדי לבחון האם התקיימה מטרה תחבורתית

רוצים להמשיך לקרוא?