מתי תוכח כוונת מרמה של המבוטח / מאת עו"ד ג'ון גבע

מתי תוכח כוונת מרמה של המבוטח / מאת עו"ד ג'ון גבע

על פי הלכת פיקאלי, לעניין כוונת המרמה נקבע כי לא מספיק שיהיה מדובר בשימוש ברכב על ידי נהג צעיר בידיעה של בעל הפוליסה, אלא נדרש "דבר מה נוסף"

רוצים להמשיך לקרוא?