נדחתה טענת המבטחת כי הפוליסה התבטלה בשל אי המצאת אישור בדבר היעדר תביעות קודמות

נדחתה טענת המבטחת כי הפוליסה התבטלה בשל אי המצאת אישור בדבר היעדר תביעות קודמות

בית המשפט קבע, כי אין ללמוד מלשון הפוליסה, שהנתבעת זכאית הייתה לבטלה כפי שעשתה, אלא לכל היותר לשנות את דמי הביטוח או להביא לתשלום תגמולי ביטוח מופחתים

רוצים להמשיך לקרוא?