נדחתה טענת התובע לפיה חדירת חיידק לעין מהווה תאונה / מאת עו"ד ג'ון גבע

נדחתה טענת התובע לפיה חדירת חיידק לעין מהווה תאונה / מאת עו"ד ג'ון גבע

המחלוקת בין הצדדים הייתה בשאלה האם האירוע היווה "תאונה" לפי תנאי הפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?