נדחתה תביעת תאונות אישיות בשל מרמה של המבוטח / מאת ג'ון גבע

נדחתה תביעת תאונות אישיות בשל מרמה של המבוטח / מאת ג'ון גבע

במקרה דנן, בית המשפט בחן בזהירות ובקפדנות יתירה את מכלול העדויות והראיות, כמו גם את טיעוני הצדדים וסיכומיהם, והגיע למסקנה לפיה התובע היה מעורב במתכוון באירוע הביטוחי הנטען וכן הכוויות נעשו על ידו במתכוון לצורך קבלת תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה

רוצים להמשיך לקרוא?