נהג המבטחת כשל בהגשת רישיון נהיגה תקף שיעמוד בתנאי הפוליסה של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

נהג המבטחת כשל בהגשת רישיון נהיגה תקף שיעמוד בתנאי הפוליסה של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט לא הציע כל אלטרנטיבה להצגת רישיון הנהיגה או כל אפשרות לפיה מכתב של מאן דהוא ישמש כתחליף לרישיון. עקב הכשל בהצגת הרישיון, המבטחת זכאית להשבת הכספים אותם שילמה לפי פסק דינה של הערכאה הקודמת

בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו התברר ערעורה של חברת מנורה מבטחים לביטוח בע"מ (מנורה) אשר יוצגה על ידי עורך דין אמיתי סביון כנגד אופק שושני (שושני), וקהתי בן מנחם (בן מנחם) שיוצגו על ידי עורכי הדין רועי אלנקוה ורועי בכר וכנגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ (הפניקס) שיוצגה על ידי עורכת הדין מירי סגל. פסק הדין ניתן ב-7 ביוני 2018, בהיעדר הצדדים, על ידי השופטת שרה דותן.

הפניקס הגישה, בבית משפט השלום בתל-אביב, תביעת שיבוב בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב המבוטח על ידה, כתוצאה מתאונה בין הרכב המבוטח על ידה לבין רכב שהיה מבוטח על ידי מנורה. הנתבע שושני היה, במועדים הרלבנטיים לתביעה, הבעלים או המחזיק של הרכב המבוטח על ידי מנורה ובן מנחם נהג ברכב המבוטח על ידי מנורה בעת אירוע התאונה.

בפסק הדין של בית משפט השלום נקבע, כי בן מנחם יצא מצומת ופגע ברכב המבוטח על ידי הפניקס, אשר נסע בכביש ישר. האחריות חולקה באופן שעל בן מנחם הוטלה אחריות בשיעור של 85%. עוד נקבע, כי בן מנחם הציג רישיון נהיגה צבאי תקף ולכן עמד בתנאי הפוליסה של מנורה, מכיוון שביום התאונה היה בעל רישיון נהיגה בתוקף של יותר משנה. לנוכח האמור, חויבה מנורה לשפות את הפניקס על נזקה.

פסק הדין: המחלוקת בערעור נסובה על השאלה מה היה ותק הנהיגה של בן מנחם ביום התאונה. בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת בנוגע לעובדה שבמועד התאונה ותק רישיון הנהיגה האזרחי של בן מנחם עמד על שנה פחות יומיים. עם זאת, בן מנחם טען, כי במועד התאונה היה בידו רישיון נהיגה צבאי, אשר עמד בתנאי הוותק שבפוליסת הביטוח. מנגד, מנורה טענה שלא הוצג על ידי בן מנחם רישיון נהיגה צבאי התומך בטענתו וכי המסמך אשר הציג בתביעה, אשר התבררה בבית משפט השלום, הינו אישור בדבר "הצלחה בבחינה המעשית לקבלת רישיון נהיגה" ולא רישיון נהיגה צבאי תקף מאותו מועד.

על פי בית המשפט, השאלה בערעור היא בדבר מועד הוצאת רישיון הנהיגה הצבאי. בית המשפט ציין, שבדיון בערעור הוצע לצדדים, כי יתאפשר לשושני ולבן מנחם להציג רישיון נהיגה צבאי שהיה בתוקף במועד התאונה או עובר לה. בית המשפט לא הציע כל אלטרנטיבה להצגת רישיון הנהיגה או כל אפשרות לפיה מכתב של מאן דהוא, המשרת ברבנות הצבאית, ישמש כתחליף לרישיון או לתעודת עובד ציבור של בעל תפקיד רלבנטי, אשר יעיד ביחס לרישיונו הצבאי של בן מנחם.

למרות הצעתו זו של בית המשפט, בדבר הגשת רישיון נהיגה צבאי או תעודת עובד ציבור, אשר תעיד על היותו בעל רישיון נהיגה צבאי, בן מנחם לא הגיש רישיון נהיגה צבאי אלא מכתב של מפקדו, אשר אינו מהווה תעודת עובד ציבור.

נוכח המחדל בהגשת הרישיון או תעודת עובד ציבור רלבנטית, קבע בית המשפט כי האישור לפיו בן מנחם עבר מבחן מעשי אינו מוכיח כי במועד התאונה היה בעל ותק של 12 חודשים בנהיגה ברכב המבוטח על ידי מנורה.

לסיכום, בית המשפט קיבל את ערעורה של מנורה מבטחים, ביטל את חיובה בתשלום בגין נזקי התאונה לפניקס, וחייב את הנתבעים שושני, בן מנחם והפניקס, ביחד ולחוד, בגין הוצאותיה.

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.