נהג המבטחת כשל בהגשת רישיון נהיגה תקף שיעמוד בתנאי הפוליסה של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

נהג המבטחת כשל בהגשת רישיון נהיגה תקף שיעמוד בתנאי הפוליסה של המבטחת / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט לא הציע כל אלטרנטיבה להצגת רישיון הנהיגה או כל אפשרות לפיה מכתב של מאן דהוא ישמש כתחליף לרישיון. עקב הכשל בהצגת הרישיון, המבטחת זכאית להשבת הכספים אותם שילמה לפי פסק דינה של הערכאה הקודמת

רוצים להמשיך לקרוא?