נהג הרכב היה מתחת לגיל 24 בניגוד לתנאי הפוליסה – הכיסוי הביטוחי נשלל

נהג הרכב היה מתחת לגיל 24 בניגוד לתנאי הפוליסה – הכיסוי הביטוחי נשלל

בית המשפט דן בשאלה, על מי רובץ הנטל להוכיח כי נהיגתו של הנהג ברכב מכוסה על ידי חוזה הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?