נזק שנגרם לרכב ממכסה ביוב פתוח אינו בגדר סיכון טבעי רגיל / מאת עו""ד ג'ון גבע

נזק שנגרם לרכב ממכסה ביוב פתוח אינו בגדר סיכון טבעי רגיל / מאת עו""ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי אין חובה על תאגיד המים למנוע כל סיכון שעלול להתרחש, אלא קמה לו חובת זהירות קונקרטית רק בגין סיכון בלתי סביר, ואחריותו תתגבש רק אם לא ננקטו אמצעי זהירות סבירים למניעת אותו סיכון

רוצים להמשיך לקרוא?