ניתוח דוחות כספיים באלמנטר – רכוש ואחרים – חציון 1: רווחיות נאה, בעיקר בזכות רווחי החיתום ובוסטר של רווחי השקעות

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר – רכוש ואחרים – חציון 1: רווחיות נאה, בעיקר בזכות רווחי החיתום ובוסטר של רווחי השקעות

לפי שעה, ובגיבוי מבטחי המשנה, התחום ימשיך להיות יציב בתרומתו לרווח. חציון ראשון 2021

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה