ניתוק הנגרר לא הסתיים – המבטחות חויבו יחד בפיצוי / מאת עו"ד ג'ון גבע

ניתוק הנגרר לא הסתיים – המבטחות חויבו יחד בפיצוי / מאת עו"ד ג'ון גבע

התובע הדגים בבית המשפט את האירוע ואת הניסיון שלו לנתק את הנגרר מן הגורר ובהדגשה, כי כאביו החלו תוך כדי הניתוק של היצול המחבר בין הנגרר לבין הגורר, אך בטרם ניתוקו הסופי

רוצים להמשיך לקרוא?