נפילת התובע נגרמה מחוסר זהירותו שלו ולא עקב רשלנות הרשות המקומית

נפילת התובע נגרמה מחוסר זהירותו שלו ולא עקב רשלנות הרשות המקומית

בית המשפט ציין כי אין מחלוקת בדבר חובת הזהירות המושגית של רשות מקומית, אולם אין המדובר באחריות מוחלטת בגין כל נזק שייגרם בשטח שבאחריות הרשות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה