נקבע כי חברת הביטוח אינה חייבת בכיסוי ביטוחי כי מקרה הביטוח אירע לפני הוצאת הפוליסה

נקבע כי חברת הביטוח אינה חייבת בכיסוי ביטוחי כי מקרה הביטוח אירע לפני הוצאת הפוליסה

מדובר בתביעת שיבוב שהגישה התובעת בגין נזקים שאירעו לרכב מבוטחה. חברת הביטוח טענה, כי פוליסת הביטוח, שאין מחלוקת שהונפקה לנתבעת, הוצאה לאחר קרות מקרה הביטוח ולפיכך אין כיסוי ביטוחי לתאונה

רוצים להמשיך לקרוא?