נקבע כי לא מתקיים הכלל מעוולים "ביחד ולחוד" שכן המעוולת הנוספת היא רעיית התובע שלא נתבעה

נקבע כי לא מתקיים הכלל מעוולים "ביחד ולחוד" שכן המעוולת הנוספת היא רעיית התובע שלא נתבעה

בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה

רוצים להמשיך לקרוא?