עובדו של התובע נהג ללא רישיון בתוקף ולכן נשללו מהתובע תגמולי ביטוח

עובדו של התובע נהג ללא רישיון בתוקף ולכן נשללו מהתובע תגמולי ביטוח

מרגע שהעובד ידע על ההתליה, ולא הציג כל ראייה המאששת את מתן הארכה, אזי ידע או אמור היה לדעת על התליית רישיונו

רוצים להמשיך לקרוא?