על מבטחת להוכיח כי מבוטחה לא שיתף פעולה בבירור התביעה כאשר היא דוחה תביעת צד ג'

על מבטחת להוכיח כי מבוטחה לא שיתף פעולה בבירור התביעה כאשר היא דוחה תביעת צד ג'

אם ברצונה של חברת הביטוח להוכיח היעדר שיתוף פעולה הרי שהיה עליה להראות לכל הפחות תיעוד לגבי פניות שנעשו אליו, את האמצעים בהם נעשה שימוש לצורך פנייה למבוטח, את תשובתו ועוד

רוצים להמשיך לקרוא?