על מי חלה התיישנות בביטוח ומה מעמדו של מבטח משנה / מאת עו"ד ג'ון גבע

על מי חלה התיישנות בביטוח ומה מעמדו של מבטח משנה / מאת עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי דחייה על הסף של תביעה, לרבות דחייה על הסף מחמת התיישנות, היא צעד חריג וקיצוני שיש להפעילו בזהירות רבה, על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד חוקתית

רוצים להמשיך לקרוא?