ערבויות הנחתמות בישראל על ידי מבטחים נחשבות כפעילות פיננסית ולא כחוזי ביטוח

ערבויות הנחתמות בישראל על ידי מבטחים נחשבות כפעילות פיננסית ולא כחוזי ביטוח

החיתום הנדון מתבסס על היכרות המבטח עם הלקוח, היקף ההתקשרויות עמו, המוניטין המקצועי והעסקי שלו והיקף הערבות הנדרש

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה