פס"ד פיקאלי בעליון חל גם אם הוגשה בקשה לדיון נוסף / מאת עו"ד ג'ון גבע

פס"ד פיקאלי בעליון חל גם אם הוגשה בקשה לדיון נוסף / מאת עו"ד ג'ון גבע

המבטחת לא טענה ל"החמרת סיכון" למרות שהייתה מודעת לאפשרות לטעון אותה, ולכן תשלם תגמולי ביטוח מלאים

רוצים להמשיך לקרוא?