פתיחה או סגירה של תא מטען אינה בגדר "שימוש" ברכב מנועי

פתיחה או סגירה של תא מטען אינה בגדר "שימוש" ברכב מנועי

בית המשפט צריך היה להכריע בשאלה האם התאונה, נזק גופני כתוצאה מפתיחה או סגירה של תא מטען, היוותה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק

רוצים להמשיך לקרוא?