קוד הרכב הושאר בתוכו בניגוד לתנאי פוליסת הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

קוד הרכב הושאר בתוכו בניגוד לתנאי פוליסת הביטוח / מאת עו"ד ג'ון גבע

חברת הביטוח טענה כי גניבת הרכב נעשתה באמצעות בן משפחתו של בעל החברה המבוטחת, ומעשה שכזה אינו חוסה תחת פוליסת הביטוח. החברה המבוטחת טענה כי היא חברה בע"מ ומשכך אין לה קרובי משפחה

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה