רק הגשת תביעה בבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות

רק הגשת תביעה בבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות

התביעה נדחתה הן מחמת התיישנות והן לגופו של עניין, בשל העובדה, כי בית המשפט העדיף את גרסת הסוכנות על פני הגרסאות של התובע ועדיו

רוצים להמשיך לקרוא?