שיחת מוקלטת שקולה לדרישת הכתב בעת ביטול פוליסת חיים  / עו"ד ג'ון גבע

שיחת מוקלטת שקולה לדרישת הכתב בעת ביטול פוליסת חיים / עו"ד ג'ון גבע

התובעים טענו, כי אין תוקף לביטול הפוליסות, שכן, המנוח לא שלח הודעה בכתב כנדרש בסעיף 45 לחוק חוזה הביטוח, בית המשפט: בחינת התמלילים ושמיעת הקלטות השיחות בין המנוח למבטחת הובילו למסקנה לפיה המנוח גמר בדעתו לבטל את הפוליסות

רוצים להמשיך לקרוא?