שינוי תנאי גיל בפוליסה להוזלת פרמיה יחשב כוונת מרמה לפי הלכת פיקאלי / מאת ג'ון גבע

שינוי תנאי גיל בפוליסה להוזלת פרמיה יחשב כוונת מרמה לפי הלכת פיקאלי / מאת ג'ון גבע

בית המשפט לא קיבל את גרסת הנתבעות על כך ששלחו הודעה לסוכנות ביטוח בה שינו את תנאי הפוליסה. בית המשפט ציין כי הלכת פיקאלי אינה מתאימה לנסיבות בהן השינוי בגיל הנהיגה המותר למתן כיסוי ביטוחי נעשה לבקשת המבוטח באופן מודע כדי להוזיל עלויות

רוצים להמשיך לקרוא?