בדיקת פוליסה: ה"תשואה נטו" של קרנות הפנסיה בשנת 2017

בדיקת פוליסה: ה"תשואה נטו" של קרנות הפנסיה בשנת 2017

תשואה נטו מתקבלת על ידי ניכוי דמי הניהול והתחשבות במאזן האקטוארי שנרשם בשנה האחרונה, למשל, התשואה של קרן הפנסיה אלטשולר שחם יורדת מ-12.3% ל-12.06%

רוצים להמשיך לקרוא?