ביטוח ישיר: הרווח הכולל ברבעון הראשון הסתכם ב-50 מיליון שקל, עלייה של 23% לעומת הרבעון המקביל ב-2017

ביטוח ישיר: הרווח הכולל ברבעון הראשון הסתכם ב-50 מיליון שקל, עלייה של 23% לעומת הרבעון המקביל ב-2017

הפרמיות ברוטו של ביטוח ישיר עלו לכ-717 מיליון שקל. התשואה להון של חברת הביטוח עומדת על 45.7%

רוצים להמשיך לקרוא?