ביקושים גבוהים לאג"ח סדרות יד' וטו' של הראל בשלב המוסדי

ביקושים גבוהים לאג"ח סדרות יד' וטו' של הראל בשלב המוסדי

במכרז שנערך אתמול נאמדו הביקושים בהיקף של כ-511.3 מיליון שקל, מתוכם קיבלה הראל התחייבויות של משקיעים מסווגים לרכישה בהיקף של כ-340.7 מיליון שקל

ביקושים גבוהים לסדרות האג"ח יד' וטו' של הראל בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ב'), כך פרסמה הראל היום בבורסה. במסגרת המכרז המקדים של הסדרות הוגשו הזמנות לרכישת 565,597 יחידות בהיקף כספי של כ-511.3 מיליון שקל, מתוכן קיבלה הראל הנפקות התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 378,550 יחידות בהיקף כספי של כ-340.7 מיליון שקל. מחיר הסגירה ליחידה שאושר במסגרת המכרז המקדים הינו 900 שקל, שיהווה את מחיר היחידה המינימלי במכרז לציבור.

ב-3 בדצמבר 2018 התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרות יד'-טו') של הראל הנפקות. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 500 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד') ו-500 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה טו') במחיר מינימום של 895 שקל ליחידה. חברת הדירוג S&P קבעה לשתי הסדרות דירוג של –AA.

ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם הראל הנפקות, על פי תשקיף מדף של הראל הנפקות מה-27 בפברואר 2017.

הנפקת הסדרות החדשות מצטרפת לרצונה של הראל להרחיב סדרות אג"ח קיימות, כדי שאלו יוכרו כהון רובד 2 של חברת הביטוח.