בית המשפט מחק את העתירה של נאמני אג"ח ט' מאי.די.בי נגד מכירת מניות כלל ביטוח

בית המשפט מחק את העתירה של נאמני אג"ח ט' מאי.די.בי נגד מכירת מניות כלל ביטוח

בתחילת חודש מאי, בית המשפט התבקש להורות לממונה על הביטוח להפסיק את מתווה המכירה מתוך הרעיון כי זה מערער את יציבות חברת האחזקות

רוצים להמשיך לקרוא?