בעלי המניות אישרו: שכרו של יו"ר איילון שלמה גרופמן – 1.6 מיליון שקל בשנה

בעלי המניות אישרו: שכרו של יו"ר איילון שלמה גרופמן – 1.6 מיליון שקל בשנה

השכר הוא עבור היקף משרה של 80%. פסגות, שמחזיק 280 אלף ממניות איילון, היה המתנגד העיקרי להחלטה

שלמה גרופמן, יו"ר דירקטוריון איילון
צילום: יח"צ

לאחר שנה וארבעה חודשים בתפקיד, שכרו של יו"ר איילון אחזקות, שלמה גרופמן, נקבע על 1.6 מיליון שקל לשנה עבור היקף משרה של 80%. בחברה הסבירו כי העלאת שכרו של גרופמן היא תוצאה של שיקולים לגבי יעדיה האסטרטגיים ארוכי הטווח של איילון, מדיניות הסיכונים שלה ויצירת הלימה בין דרישות התפקיד לשכרו של היו"ר.

בחברה מציינים כי היחס בין שכרו של גרופמן לממוצע עובדי חברה (כולל עובדי קבלן) ישתנה מפי 3.1 ל-4.2. היחס בין השכר של גרופמן לשכר החציוני בחברה (כולל עובדי קבלן) יעלה מפי 4.3 לפי-5.75.

ההחלטה באסיפת בעלי המניות לא עברה פה אחד. נציגי המוסדיים שלקחו חלק בהצבעה (ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי, כמניות שאינן של בעלי שליטה או של בעלי עניין אישי באישור המינוי) החזיקו כ-3.168 מיליון. מתוכם נציגי 2.36 מיליון מניות היו בעד ההחלטה, אך נציגי 0.8 מיליון התנגדו לה. המתנגדים הבולטים היו פסגות קופות גמל ופסגות קרנות נאמנות, שמחזיקים 288 אלף ו-90 אלף ממניות איילון בהתאמה.

גרופמן מונה בחודש מרץ 2017 ליו"ר איילון אחזקות, כאשר החליף את אירית שטרן, שממשיכה לכהן בחברה כדירקטורית וכחברה בוועדות הדירקטוריון.

עוד הוחלט באיילון למנות את שמואל רוזנמן כדירקטור חיצוני. החלטה זו נעשתה בהסכמה כמעט מוחלטת. זאת, כאשר חברת נ.ד.ר החזקות שבשליטתו של נגה רחמני, בנו של לוי רחמני בעל השליטה באיילון, ומחזיקה 1.5% ממניות איילון, נמנעה מלהשתתף בהצבעה. בעבר, נ.ד.ר החזקות החזיקה 1.9% ממניות איילון, אך אחזקתה דוללה בהנפקת המניות של איילון באפריל האחרון – כמו יתר בעלי המניות. לפוליסה נודע, כי רחמני הבן רכש בעצמו בהנפקה האחרונה מניות נוספות של חברת הביטוח ובכך שמר פחות או יותר על שיעור אחזקותיו הקודם. אחזקותיו של לוי רחמני באותה הנפקה ירדו משיעור של 86% ל-67%.