בעלי המניות אישרו: שכרו של יו"ר איילון שלמה גרופמן – 1.6 מיליון שקל בשנה

בעלי המניות אישרו: שכרו של יו"ר איילון שלמה גרופמן – 1.6 מיליון שקל בשנה

השכר הוא עבור היקף משרה של 80%. פסגות, שמחזיק 280 אלף ממניות איילון, היה המתנגד העיקרי להחלטה

רוצים להמשיך לקרוא?