בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים פרסם פורמט אחיד ופשוט להסכמי אשראי

בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים פרסם פורמט אחיד ופשוט להסכמי אשראי

המהלך נועד לאפשר ללקוחות להשוות בנקל בין ההצעות השונות. רשות שוק ההון תפרסם בהמשך מתווה דומה לגופים המפוקחים על ידה. גורמים בענף הביטוח חוששים ממהלך נוסף של הרשות בנוגע לפוליסות ביטוחי הפרט

רוצים להמשיך לקרוא?