דיווחי החברות על יחס כושר פירעון: יחס כושר הפירעון הכלכלי של מנורה מבטחים שומר על יציבות: 120%

דיווחי החברות על יחס כושר פירעון: יחס כושר הפירעון הכלכלי של מנורה מבטחים שומר על יציבות: 120%

איילון דיווחה על יחס כושר פירעון של 115.5% נכון לסוף יוני 2019, לעומת 109.3% נכון לסוף 2018. הכשרה דיווחה על יחס כושר פירעון של 108.9% נכון לסוף יוני 2019, לעומת 114.8% נכון לסוף 2018

רוצים להמשיך לקרוא?