הכשרה הפסידה 3.2 מיליון שקל ב-2017, לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ב-2016

הכשרה הפסידה 3.2 מיליון שקל ב-2017, לעומת רווח של כ-15 מיליון שקל ב-2016

המעבר מרווח להפסד נובע בעיקר מענף ביטוח כללי, בו נרשמה הרעה חיתומית, בעיקר בענף רכב חובה, עקב התפתחות שלילית של תביעות וירידה בהכנסות מהשקעות בתחום נדל''ן. המנכ"ל שמעון מירון: פעלנו בצורה אגרסיבית לטיוב התיק של רכב חובה - פעולה שהשפיעה לשלילה על התוצאות העסקיות

רוצים להמשיך לקרוא?