הכשרה לקראת הנפקה של סדרת אג"ח שלישית

הכשרה לקראת הנפקה של סדרת אג"ח שלישית

תבקש מרשות שוק ההון להכיר בגיוס ההון שיעשה על ידי האג"ח כהון משני מורכב של החברה. מדרוג הודיעה כי תדרג את האג"ח ברמה של Baa2

רוצים להמשיך לקרוא?