הלמן אלדובי ייצא בגיוס נוסף לקרן האשראי P2P

הלמן אלדובי ייצא בגיוס נוסף לקרן האשראי P2P

הקרן הניבה תשואה של 2.75% מתחילת השנה לעומת תשואה שלילית של מדד האג"ח הקונצרני בארה"ב

בית ההשקעות הלמן-אלדובי החל בסבב גיוס חדש לקרן הציבורית שבניהולו "הלמן-אלדובי P2P". קרן זו מתמחה בהשקעה בהלוואות בתחום ה-Consumer Credit באמצעות פלטפורמת ה-P2P בארה"ב.

מתחילת הפעילות ביולי 2017 ועד היום, גייסה הקרן סכום כולל של כ-112 מיליון שקל והניבה תשואה מצטברת של 7.49% (נכון לסוף יוני 2018) ו-2.75% מתחילת 2018. זאת, לעומת תשואה  שלילית של מינוס 1.55% שהשיג מדד האג"ח הקונצרני בארה"ב.

בהלמן אלדובי מסבירים, כי הקרן היא קרן ציבורית לא סחירה, אשר פועלת, על פי תשקיף, בשקיפות מלאה ותחת ממשל תאגידי ציבורי, הכולל פרסום דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ופרסום דוחות חודשיים על ביצועי הקרן באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך. כמו כן מוסיפים, כי פעילות בתחום הלוואות ה-P2P  מצויה גם בבתי השקעות נוספים, אולם נכון לעכשיו זו הקרן היחידה הפועלת על פי תשקיף ציבורי, וכן הקרן היחידה הפתוחה לציבור הרחב.

על פי התשקיף, הקרן פועלת במבנה של שותפות מוגבלת כאשר תיק ההלוואות שהקרן משקיעה בו יהיה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן השואפת לפזר את תיק ההלוואות בפיזור דומה לזה של הפלטפורמות באמצעותן היא משקיעה. הקרן משקיעה באמצעות  Prosper ו-Lending Club, שתי פלטפורמות ה-P2P הגדולות בארה"ב, שאינן פתוחות להשקעות ישירות של משקיעים ישראליים או משקיעים מחוץ לארה"ב.

על פי הלמן אלדובי: "השקעה בתחום האשראי הצרכני באמצעות פלטפורמות P2P הפכה לנפוצה בקרב גופים מוסדיים וקרנות גידור אמריקאיות לאור האפשרות ליהנות מתשואה פוטנציאלית גבוהה יותר מזו הקיימת במוצרי ההשקעה הקונבנציונאליים ובמיוחד על רקע סביבת הריביות הנמוכה השוררת כיום בעולם".

בשנים האחרונות העניקו הפלטפורמות המובילות בארה"ב, ובכללן Lending Club, Prosper ואחרות, הלוואות בהיקף של כ-50 מיליארד דולר. ההבדל בין שוק ה-P2P  בישראל לזה שבארה״ב, מעבר להיקפים הכספיים, הינו ברמת המידע הפומבי ופירוט הנתונים על הלווים, הקיימת בידי הפלטפורמות, נתונים המשפיעים על איכות מודל האשראי, על גובה הריבית והיכולת לאמוד את הסיכון של כל הלוואה.

בארה"ב קיימות זה מספר עשורים מערכות דירוג אשראי פרסונלי, כאשר על כל לווה קיים מידע פומבי ומלא של היסטוריית האשראי והתשלומים שלו וכן ציון אשראי (FICO) הניתן על ידי שלוש לשכות פדראליות לאשראי, המוסמכות בארה"ב לעניין זה על פי חוק.