הפניקס היא הרוכשת הגדולה בהנפקת המניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה

הפניקס היא הרוכשת הגדולה בהנפקת המניות של אלטשולר שחם גמל ופנסיה

הפניקס רכשו מניות בשווי של כ-50 מיליון, שהם כמעט 5%, השיעור הגבוה ביותר שיכלו לרכוש בלי להפוך לבעלי עניין. גורמים באלטשולר שחם: ביומיים הקרובים יתקיים השלב הציבורי של ההנפקה

רוצים להמשיך לקרוא?