הפניקס הרוויחה 554 מיליון שקל במחצית של 2019, לעומת 283 במחצית המקבילה אשתקד

הפניקס הרוויחה 554 מיליון שקל במחצית של 2019, לעומת 283 במחצית המקבילה אשתקד

הרווח הכולל ברבעון השני הסתכם ב-197 מיליון שקל. יחס התשואה להון עלה ל-17.9% במונחים שנתיים. הפרמיות שהורווחו ברוטו עמדו על 5.7 מיליארד שקל לעומת 4.9 ב-2018

רוצים להמשיך לקרוא?