הפרשות של 4 מיליארד שקל בגין ירידת הריבית לא בהכרח יחזרו במקרה של עליית הריבית

הפרשות של 4 מיליארד שקל בגין ירידת הריבית לא בהכרח יחזרו במקרה של עליית הריבית

בהתייחס לעתודות הביטוחיות – כל תזוזה בשיעור הריבית גורמת לשינויים הן בצד ההתחייבויות והן בצד הנכסים. בעוד שירידת ריבית גורמת לגידול בהתחייבויות, הרי שאותה ירידת ריבית גורמת גם לעלייה בשווי הנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות, חברות הבטוח אכן צודקות באופן חלקי שכשהריבית תעלה אכן הרזרבה תרד, אבל, במקביל גם שווי הנכסים האחרים יירד

רוצים להמשיך לקרוא?