הראל מוכרת את בניין המשרדים שרכשה בהנובר במחיר של כ-162 מיליון שקל

הראל מוכרת את בניין המשרדים שרכשה בהנובר במחיר של כ-162 מיליון שקל

שותפתה של הראל בבניין היא אשטרום נכסים, שמחזיקה 51% בנכס וצפויה לרשום רווח של כ-18.8 מיליון שקל בגין העסקה

בניין המשרדים בהנובר גרמניה

הראל חתמה על חוזה למכירת בניין משרדים בעיר הנובר בגרמניה תמורת כ-162 מיליון שקל. הראל החזיקה בבניין עם שותפתה אשטרום נכסים, שמחזיקה 51% בנכס.

על פי ההודעה של אשטרום, בגין העסקה צפויה חברת הנכסים לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס (בהתבסס על נתוני שווי הנכס ליום 30 בספטמבר 2018) בסך של כ-18.8 מיליון שקל (כ-4.4 מיליון אירו). מועד ההכרה ברווח בדוחות הכספיים של החברה תלוי במועד השלמת העסקה. כמו כן, לאחר המכירה ינבע לאשטרום נכסים תזרים מזומנים של כ-10 מיליון אירו.

לאחר מכירת הנכס בהנובר, תחזיק אשטרום נכסים ב-16 נכסים בגרמניה, מתוכם שיבעה מוחזקים בבעלות מלאה והשאר מוחזקים בשותפויות.

באוקטובר השנה צעדה הראל צעד נוסף בהשקעותיה בנדל"ן כאשר הראל פיננסים השקעות בנדל"ן גייסה 180 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים. הקרן מתמחה בהשקעה בנכסים מניבים בארה"ב, עם דגש על בנייני מגורים להשכרה באזורים מרכזיים (Prime Location) בניו יורק. בהראל כיוונו לכך שחלק מהכסף המגויס יגיע מהמשקיעים המוסדיים, וציינו בעבר שהנהלת הכשרה כבר הביעה נכונות להשקיע בקרן.

בהראל הסבירו אז את התמקדות החברה בתחום ועיתוי הקמת הקרן החדשה אינו מקרי. על פי הראל: "התקופה שבה, מצד אחד משקיעים מוסדיים ממשיכים להגדיל חשיפה להשקעות אלטרנטיביות על חשבון מניות ואג"ח, אך מצד שני מחירי הנדל"ן בארה"ב נמצאים ברמה הגבוהה ביותר בעשור האחרון – הובילה ליצירת מנגנון ייחודי בקרן של הראל פיננסים. בין השאר, מאפשרת הקרן החדשה גידור של העלאת הריבית, אופציית PUT למכירת הנכסים בתשואת מינימום אטרקטיבית בעת משבר, בטוחות ועוד".

החברה דיווחה בחודש נובמבר האחרון על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2018.  החברה הציגה הכנסות של כ-58.8 מיליון שקל ברבעון, לצד רווח נקי של כ-45.8 מיליון שקל.

אשטרום נכסים, הינה החברה העוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות מוחזקות וכן באמצעות שותפויות עם אחרים, בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל (כיום בגרמניה) הכולל קניונים ומרכזי מסחר, מבני משרדים ותעסוקה, מבני תעשייה, קרקעות ועוד, המיועדים בעיקר להשכרה. כחלק מפעילות זו מספקת החברה גם שירותי ניהול לנכסיה. מעת לעת משקיעה החברה בתחומים נוספים. החברה מושקעת בחברת סיטיפס בע"מ העוסקת בתחום התחבורה. מנכ"ל החברה הוא ירון רוקמן. יו"ר החברה הוא רמי נוסבאום.