הרווח הכולל של מנורה עלה בשנת 2017 לכ-339 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל ב-2016

הרווח הכולל של מנורה עלה בשנת 2017 לכ-339 מיליון שקל, לעומת 96 מיליון שקל ב-2016

סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו על ידי הקבוצה ב-2017 הסתכמו בכ-21 מיליארד שקל, גידול שנתי של כ-10.4%. הרווחים בפנסיה גדלו, בעוד הרווחים בגמל ירדו. החברה תחלק דיבידנד

רוצים להמשיך לקרוא?