הריצה לבנקים נמשכת: פסגות והלמן אלדובי הפכו להיות בעלי עניין בבנק דקסיה

הריצה לבנקים נמשכת: פסגות והלמן אלדובי הפכו להיות בעלי עניין בבנק דקסיה

לאחר שינוי מדיניות בנק ישראל, המוסדיים ממשיכים להגדיל את האחזקות שלהם בבנקים המקומיים. דקסיה הוא הבנק השני בו פסגות משמש כבעלת עניין

רוצים להמשיך לקרוא?