יורם נוה ישתכר 185 אלף שקל לחודש כמנכ"ל כלל ביטוח; עלות שכרו השנתית: 3.5 מיליון שקל

יורם נוה ישתכר 185 אלף שקל לחודש כמנכ"ל כלל ביטוח; עלות שכרו השנתית: 3.5 מיליון שקל

שכרו צפוי לעלות ל-196 אלף ב-2019 עם העלייה במשכורת מינימום במשק. נוה רכש בשבוע שעבר מניות של החברה בשווי של כ-200 אלף שקל

מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה

שכרו של יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח הנכנס, יעמוד על 185 אלף שקל בחודש – כך אישר דירקטוריון החברה בתחילת השבוע. בשנה הבאה (2019), עם עדכון שכר המינימום במשק, משכורתו צפויה לגדול לכדי 196 אלף שקל.

על פי חוזה ההעסקה, נוה יהיה זכאי להמיר רכיבי תגמול נלווים, כגון רכב ותגמולים סוציאליים מעל תקרת השכר שנקבעה בחוק (לשכר חודשי ובלבד שהמרה כאמור לא תגדיל את עלות ההעסקה, מעבר למגבלת התגמול). בכך עלות שכרו עשויה לצמוח עד ל-3.5 מיליון שקל. זאת, בהתחשב בעלות שכר כוללת של 2.85 אלף שקל ומענק הסתגלות של 620 אלף שקל. הסכום נקבע תחת מגבלת חוק שכר הבכירים, אשר קובע גבול של עלות שכר שנתי בסך 2.5 מיליון שקל או שכר של פי 35 מהמשתכר הנמוך בחברה.

בכלל ביטוח מציינים, כי למנכ"ל הוקצו 90 אלף כתבי אופציה מהשנים 2013 ו-2014 כאשר שליש מהם הבשילו ומוכנים למימוש בשנת 2019 ו-2020 בהתאמה. כמו כן נמסר, כי נוה רכש עם כניסתו לתפקיד 3,934 מניות של החברה באופן פרטי בשווי של כ-200 אלף שקל.