כספי פיצויים: המוסדיים מערימים קשיים, למרות תיקון חוק המאפשר משיכה ללא אישור מעסיק

כספי פיצויים: המוסדיים מערימים קשיים, למרות תיקון חוק המאפשר משיכה ללא אישור מעסיק

בדיקת פוליסה. תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שאושר סופית ביולי 2018, נועד לאפשר לציבור החוסכים בישראל למשוך את כספי הפיצויים הכלואים בגופי הפנסיה והגמל, ללא אישור מהמעסיק. במסגרת תחקיר פוליסה בנושא, מסתבר שחלק מהחברות המנהלות מפרשות את התיקון לחוק בצורה שונה מהפרשנות של רשות שוק ההון

רוצים להמשיך לקרוא?