למרות הירידה בפרמיות, שירביט עברה לרווח של 3 מיליון שקל ב-2017 לעומת הפסד ב-2016

למרות הירידה בפרמיות, שירביט עברה לרווח של 3 מיליון שקל ב-2017 לעומת הפסד ב-2016

פרמיות ברוטו שהורווחו ב-2017 ירדו ל-534 מיליון שקל מ-555 מיליון ב-2016. המעבר לרווח נובע בעיקר משיפור בקטגוריית רכב רכוש שאחראית על 49% מפרמיות החברה

רוצים להמשיך לקרוא?