למרות הסנטימנט השלילי בשווקים, הכשרה השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-103 מיליון שקל

למרות הסנטימנט השלילי בשווקים, הכשרה השלימה גיוס אג"ח בהיקף של כ-103 מיליון שקל

במכרזים התקבלו ביקושים כוללים של כ-140 מיליון שקל בריבית של 4.75% שקלי למח"מ של עד חמש שנים

ביקוש יתר נרשם בשלב המוסדי והציבורי להנפקה של סדרת החוב השלישית של הכשרה. הביקוש המצרפי במכרז הגיע לכ-140 מיליון שקל, מזה החליטה החברה להיענות לביקושים של כ-103 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.75%.

טרם המכרז, חברת דירוג האשראי מידרוג קבעה דירוג של Baa2 באופק יציב (כושר החזרה בינוני ביחס לענף). דירוג האיתנות הפיננסית של הכשרה מגיע ל-A3.

עד עתה היו להכשרה שתי סדרות אג"ח לפירעון. סדרה א' בשווי שוק של כ-132 מיליון שקל, ריבית של 5.7%, שתיפרע ב-2025. סדרה ב' נסחרת בשווי שוק של 41 מיליון שקל, ריבית של 3.85% והיא תיפרע ב-2021. שתי הסדרות מדורגות ברמה של Baa2 על ידי מדרוג כפי שדורגו מאז 2012.

את ההנפקה הנוכחית הובילו מנכ"ל החברה שמעון מירון יחד עם סמנכ"ל הכספים דודו סלמה.

ההנפקה בוצעה ע"י אוריון חיתום והנפקות.